Remont w Krakowie – dotacja

Kolejną inwestycją wykonaną przez naszą firmę był remont budynku jednorodzinnego. Zakres prac obejmował dostosowanie istniejącego budynku do  potrzeb inwestorów oraz aktualnych wymogów cieplnych. W trakcie prac została wykonana instalacja wodno–kanalizacyjna, zamontowana została również wentylacja mechaniczna wraz z rekuperacją. W związku z otrzymaną dotacją, zlikwidowane zostało  ogrzewanie tradycyjne, które zastąpiono pompą ciepłą oraz kolektorami słonecznymi.