STOP SMOG!

Dla Gmin – Program STOP SMOG – wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres Programu

•wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne

•termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych

•podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Okres realizacji: do 3 lat

Forma wsparcia: dotacja

Wnioskodawca: gmina

Wysokość dofinansowania dla gminy: do 70%

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Programie?

1.Przygotować dokumenty

2.Wypełnić wniosek o dofinansowanie; we wniosku Gmina powinna określić:

a) planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych

b) szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)

c) ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania (w min. 80% budynków objętych przedsięwzięciami niskoemisyjnymi) – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych Ponadto do wniosku należy dołączyć przyjęty w drodze uchwały gminny program niskoemisyjny.

3.Złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa (ocena wniosku trwa do 30 dni)

4.Złożyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem a Gminą

5.Podpisać porozumienie z Ministrem.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania? Chcesz by nasza firma pomogła w otrzymaniu dofinansowania?Zadzwoń do nas pod numer 578 900 509 lub napisz maila na: biuro@stradom.eu

Pomożemy, doradzimy i zamontujemy