Czym jest program ,,Czyste powietrze”?

To kompleksowy program realizowany przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska mający na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne poprzez m.in. wyeliminowanie powszechnego procederu palenia śmieci. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, wymianie okien i drzwi oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. ,,Czyste powietrze” jest adresowane do osób budujących nowe domy lub przeprowadzających modernizację istniejących budynków. Takie osoby mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie, jeśli ich dochód jest niski bądź średni – im niższy dochód, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalny koszt kwalifikowany w programie to 53 tys. zł, minimalny – 7 tys. zł. Rząd zapowiada, że realizacja ,,Czystego Powietrza” pochłonie łącznie ok. 103 mld zł.

Instrukcja krok po kroku dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit?usp=sharing

Ważne informacje!

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.)

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.). 

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” (po szczegółowe informacje zapraszamy na: https://stradom.biz/moj-prad/ ) przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.