Oto program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

To program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia; nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Czym jest ,,Mój Prąd”?

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak zdobyć dofinansowanie?

  1. Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną
  2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
  3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
  4. Złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. – papierowy lub online na stronie www.mojprad.gov.pl
  5. O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Wypłata dotacji do 5000 zł!